szeregowe

Encyklopedia PWN

Mikołajów, Mykołajiw, Mykolaiv,
m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, na północny wschód od Stryja, 3 km od stacji kol. Mikołajów Dniestrzański.
obozy jeńców wojennych w okresie II wojny światowej,
miejsca przymusowej izolacji jeńców wojennych określała genewska konwencja z 1929 (genewskie konwencje i protokoły) oraz haski regulamin z 1907 dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej.
obwód elektr.,
oligarchia
[gr. olígos ‘nieliczny’, archḗ ‘władza’],
forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez niewielką, uprzywilejowaną grupę o silnych powiązaniach wewn.;
m. powiatowe w województwie wielkopolskim, na obszarze Wzgórz Ostrzeszowskich.
port
[łac.],
inform. popularna nazwa magistrali łączącej jednostkę centralną komputera z urządzeniami peryferyjnymi (np. p. szeregowy, p. równoległy); również rejestr sterownika urządzeń peryferyjnych, dostępny na magistrali komputera pod ustalonym numerem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia