port
 
Encyklopedia PWN
port
[łac.],
inform. popularna nazwa magistrali łączącej jednostkę centralną komputera z urządzeniami peryferyjnymi (np. p. szeregowy, p. równoległy); również rejestr sterownika urządzeń peryferyjnych, dostępny na magistrali komputera pod ustalonym numerem;
zapisanie informacji w p. powoduje ustalenie parametrów pracy urządzenia (np. szybkości transmisji danych), a także zainicjowanie pewnej akcji (np. przesłanie kolejnej porcji danych z bufora do urządzenia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia