oligarchia
 
Encyklopedia PWN
oligarchia
[gr. olígos ‘nieliczny’, archḗ ‘władza’],
forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez niewielką, uprzywilejowaną grupę o silnych powiązaniach wewn.;
np. przez grupę wywodzącą się spośród arystokracji lub ludzi najbogatszych; we współcz. teorii polityki nazwę oligarchia odnosi się do stylu kierowania organizacjami społ.; niem. socjolog R. Michels sformułował tzw. żelazne prawo oligarchii, wg którego każda organizacja, bez względu na to, jak demokr. była na początku, nieuchronnie przekształca się w oligarchiczną, a jej kierownictwo wymyka się spod kontroli jej szeregowych członków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia