szeregowe

Encyklopedia PWN

USB, ang. Universal Serial Bus,
inform. nazwa magistrali szeregowej (magistrala, inform. ), używanej do podłączenia do komputera różnych urządzeń zewn. (klawiatura, mysz, drukarka, skaner, cyfrowy aparat fot., przenośne urządzenia pamięci);
w szerokim znaczeniu — stosunek społeczny między 2 jednostkami lub 2 grupami społecznymi, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały i uprawniony zmuszać stronę drugą do określonego postępowania i ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania;
niemieckie obozy polskich jeńców wojennych w Dobiegniewie, pod nadzorem Wehrmachtu;
elektr. lub elektroniczny przyrząd (miernik) do pomiaru napięcia elektr., wywzorcowany w woltach (V), włączany równolegle (połączenie elektryczne) do badanego obiektu — części obwodu elektr. zawierającego źródła lub odbiorniki energii.
m. powiatowe w województwie dolnośląskim, w Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim, nad Nysą Łużycką, przy granicy z Niemcami, naprzeciw m. Görlitz.
m. powiatowe w województwie lubuskim, na północnym skraju Borów Dolnośląskich, w Kotlinie Żagańskiej, nad Bobrem, przy ujściu Czerwonej Wisełki, w otoczeniu lasów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia