szeregowe

Encyklopedia PWN

układ elektroniczny (o 3 końcówkach), złożony z 2 odpowiednio ze sobą połączonych tranzystorów bipolarnych o jednakowym typie przewodnictwa;
Degollado
[degojạdo]
Santos, ur. 1811, Guanajuato (stan Guanajuato), zm. 15 VI 1861,
Meksyk, meksykański polityk liberalny i generał;
ekon. ogół norm zachowania, którymi kierują się menedżerowie w swoim działaniu.
fasada
[wł.],
elewacja budynku, w której przeważnie znajduje się główne wejście, odróżniająca się od pozostałych bogatszą kompozycją architektoniczną i dekoracją;
Firewire
[faıəruạıər; ang.],
inform. popularna nazwa magistrali szeregowej, zgodnej ze standardami z grupy IEEE 1394 (są też stosowane inne nazwy: mini DV, i.Link), używanej do podłączania do komputera urządzeń zewn. przesyłających duże ilości danych, przede wszystkim kamer wideo i magnetowidów cyfrowych, ale także przenośnych dysków;
frajter
[niem.],
dawniej stopień wojsk. w niektórych armiach (także pol.); ob. używany w wojsku niem., odpowiada starszemu szeregowemu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia