szeregowe

Encyklopedia PWN

połączenie elektryczne co najmniej 2 elementów (podzespołów, przyrządów, urządzeń), przy którym prąd elektryczny (w obwodzie utworzonym przez te elementy) płynie kolejno przez każdy z nich.
w Wojsku Pol. najniższy stopień.
silnik elektr. komutatorowy prądu stałego lub przemiennego, w którym uzwojenie wzbudzenia jest połączone szeregowo z uzwojeniem twornika;
elektrotechn. każda maszyna elektryczna zaopatrzona w mech. komutator (elektrotechn. ).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia