szeregowe

Encyklopedia PWN

Hohenstein
[họ:ənsztain] Wymowa,
Stalag I B Hohenstein,
IX 1939–I 1945 obóz Wehrmachtu dla jeńców wojennych, szeregowych i podoficerów, położony koło w. Królikowo, w pobliżu Olsztynka w woj. warmińsko-mazurskim;
w starożytności miasto na Krecie, na południowy wschód od obecnego miasta Iraklion (Grecja);
magistrala
[łac.],
inform. urządzenie elektroniczne do transmisji danych cyfrowych między kilkoma innymi urządzeniami;
Michels
[mıśls]
Robert, ur. 9 I 1876, Kolonia, zm. 3 V 1936, Rzym,
socjolog niemiecki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia