spalinowych

Encyklopedia PWN

górn.:
substancje chemiczne i radioaktywne oraz bakterie chorobotwórcze i in. mikroorganizmy, występujące w glebach w ilościach przekraczających ich naturalną zawartość, niezbędną do zapewnienia obiegu materii i energii w ekosystemach, a także zanieczyszczenia mechaniczne, czyli substancje stałe inne niż tworzywo glebowe (części szkieletowe), o wymiarach ponad 1 mm, którymi mogą być m.in. odpady budowlane, nieorganiczne odpady komunalne, tj. tworzywa sztuczne, szkło, opakowania itp.
nazwa jachtów żaglowych należących do Związku Harcerstwa Pol. (ZHP):
spadek nośności konstrukcji poddanej obciążeniom wielokrotnie zmiennym w czasie;
rodzaj wagonu napędzanego silnikiem spalinowym;
Barsanti Eugenio, ur. 12 X 1821, zm. 18 IV 1864,
włoski fizyk i wynalazca;
pol. statek pasażersko-towarowy; zbudowany 1934–36 w Monfalcone (Włochy) na zlecenie Gdynia–Ameryka Linie Żeglugowe SA (GAL);
Beau de Rochas
[bo dö roszạ]
Alphonse Eugène, ur. 9 IV 1815, Digne (Prowansja), zm. 27 III 1893, Vincennes,
fr. inżynier kolejowy;
Bentley
[bẹntli]
Walter Owen, ur. 16 IX 1888, Londyn, zm. 13 VIII 1971, Guildford (hrab. Surrey),
bryt. konstruktor i przemysłowiec;
Blériot
[blerjọ]
Louis Wymowa, ur. 1 VII 1872, Cambrai, zm. 1 VIII 1936, Paryż,
francuski pionier lotnictwa, konstruktor lotniczy, organizator przemysłu lotniczego.
Bugatti Ettore Arco Isidoro, ur. 15 IX 1881, Mediolan, zm. 21 VIII 1947, Paryż,
syn Carla, wł. konstruktor i przemysłowiec, działający gł. we Francji;
transformator w zapłonowym układzie akumulatorowym silnika spalinowego tłokowego;
Charków, Charkiw, Kharkiv,
miasto obwodowe we wschodniej części Ukrainy, przy połączeniu rzek: Charków, Łopań i Uda (dorzecze Dońca).
zespół urządzeń (np. wentylator, chłodnica, chłodnia, pompa) i przewodów umożliwiający odbieranie ciepła przez czynnik chłodzący od części chłodzonych i odprowadzanie go na zewnątrz układu;
ciągnik, traktor,
pojazd z własnym napędem służący do ciągnięcia przyczep, naczep, maszyn i urządzeń roln., dział i innego sprzętu wojsk. na podwoziach jezdnych, a także do zawieszania na nim różnych osprzętów roboczych;
pot. nazwa czterosuwowego silnika spalinowego tłokowego.
Dalian, Talien Wymowa,
m. i zespół miejski w północno-wschodnich Chinach, w prow. Liaoning, na południowym krańcu Płw. Liaotuńskiego nad M. Żółtym.
żaglowiec szkolny;
żaglowiec szkolny;
dekompresja
[łac.],
zmniejszenie się ciśnienie w cylindrze silnika spalinowego, zbiorniku, pomieszczeniu (np. kabinie samolotu) itp.;

Słownik języka polskiego PWN

spaliny «mieszanina gazów uchodzących z pieca lub silnika spalinowego, będąca produktem spalania paliw»
• spalinowy
silnik spalinowy «silnik cieplny, w którym czynnikiem roboczym są rozprężające się gazy powstałe ze spalania się mieszanki paliwa i powietrza wewnątrz silnika»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia