spalinowych

Encyklopedia PWN

system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
fiz. przestrzeń wewnątrz urządzenia, w której następuje spalanie paliwa.
jednostka mocy (głównie silników spalinowych);
koń parowy, ang. horse power, HP,
jednostka mocy (głównie silników spalinowych) stosowana w krajach anglosaskich;
Kręglewski Adam, ur. 23 XII 1886, Wągrowiec, zm. 20 II 1969, Poznań,
inżynier, organizator przemysłu;
wielkość charakteryzująca odporność paliwa ciekłego na spalanie detonacyjne w silnikach spalinowych z zapłonem iskrowym;
Ługańsk, Łuhanśk, Luhans'k, 1935–58 i 1970–90 Woroszyłowgrad,
m. obwodowe na Ukrainie, w Donieckim Zagłębiu Weglowym, nad rz. Ługań (dopływ Dońca), przy ujściu Wilchowki.
lotn. zastosowanie odpowiednich urządzeń, zw. urządzeniami hipernośnymi lub supernośnymi, w celu zwiększenia siły nośnej lub oporu aerodynamicznego płata nośnego samolotu czy szybowca;
fiz. wielkość charakteryzująca układ fizyczny (mechaniczny, elektryczny i in.) pod względem energetycznym;
motocykl
[łac.-gr.],
pojazd mech. napędzany silnikiem spalinowym (tłokowym lub Wankla), jednośladowy (2 koła jezdne umieszczone jedno za drugim), przeznaczony do przewozu 1 lub 2 osób;
stopy, których gł. składnikiem jest nikiel, a dodatkami stopowymi są: miedź, mangan, chrom, kobalt, wolfram, tytan, krzem.
murowana obudowa kotła parowego, pieca lub suszarni;
ograniczanie ilości lub usuwanie substancji wprowadzanych do powietrza atmosferycznego (emisja zanieczyszczeń) przez zakłady produkcyjne i usługowe, pojazdy mech., hałdy, wysypiska i in. źródła zanieczyszczeń oraz zapobieganie przekraczaniu w powietrzu atmosferycznym dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających (imisja zanieczyszczeń).
ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka i zachowanie ich możliwie naturalnego charakteru; także racjonalne, zgodne z prawami przyrody i rozwoju społecznego kształtowanie środowiska życia człowieka w taki sposób, aby elementy przyrody łączyły się harmonijnie z wytworami techniki i cywilizacji.
technol. doprowadzanie ciepła do danego obiektu w celu uzyskania i utrzymania żądanej temperatury;
olej napędowy, olej dieslowy, ON,
frakcja ropy naftowej, wrząca w temperaturze 280–350°C;
oleje uzyskiwane w wyniku przeróbki ropy naftowej;
miasto wojewódzkie (woj. opolskie), pow. grodzki, w Pradolinie Wrocławskiej, graniczącej na wschodzie z Równiną Opolską, a na zachodzie z Równiną Niemodlińską, nad Odrą; siedziba powiatu opolskiego.
Otto Nikolaus August Wymowa, ur. 10 VI 1832, Holzhausen auf der Haide (księstwo Nassau), zm. 26 I 1891, Kolonia,
niemiecki konstruktor i przemysłowiec.

Słownik języka polskiego PWN

spaliny «mieszanina gazów uchodzących z pieca lub silnika spalinowego, będąca produktem spalania paliw»
• spalinowy
silnik spalinowy «silnik cieplny, w którym czynnikiem roboczym są rozprężające się gazy powstałe ze spalania się mieszanki paliwa i powietrza wewnątrz silnika»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia