spalinowych

Encyklopedia PWN

proces zastępowania pracy ręcznej w produkcji roln. pracą maszyn i urządzeń technicznych;
substancje wydzielające podczas spalania dużą ilość ciepła i gazów, stosowane do ogrzewania, uzyskiwania energii elektrycznej — paliwa energetyczne, oraz napędu silników spalinowych.
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
siluminy
[łac.],
odlewnicze stopy aluminium z krzemem (10–13% krzemu);
materiały, których podstawowy składnik strukturalny (osnowę) stanowi jedna lub kilka faz międzymetalicznych.
dziedzina zajmująca się zastosowaniami termodynamiki do zagadnień technicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia