wtryskiwaczy

Encyklopedia PWN

element układu paliwowego wtryskowego służący do rozpylania paliwa (wtrysku) i nadawania strumieniowi rozpylanego paliwa odpowiedniego kształtu i kierunku.
silnik, w którym siła napędowa powstaje dzięki sile reakcji wytwarzanej przez wypływający z silnika czynnik roboczy (np. gorące spaliny, strumień jonów, plazmy);
wtrysk paliwa, zasilanie wtryskowe,
w silniku spalinowym tłokowym zasilanie przez tłoczenie ciekłego paliwa (np. przez pompę wtryskową) do wtryskiwaczy, które rozpylają je w kanałach dolotowych doprowadzających powietrze do cylindrów silnika albo w przestrzeni komory spalania, w sposób ciągły lub w odmierzonych dawkach;

Słownik języka polskiego PWN

wtryskiwacz
1. «urządzenie do wtryskiwania i rozpylania paliwa w silniku spalinowym»
2. «robotnik obsługujący wtryskarkę»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia