spalinowych

Encyklopedia PWN

pot. → silnik spalinowy tłokowy o zapłonie samoczynnym.
doprowadzenie do cylindrów spalinowego silnika tłokowego powietrza (w silniku o zapłonie samoczynnym) lub mieszanki palnej (w silniku o zapłonie iskrowym) o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego, co umożliwia spalanie w silniku większej ilości paliwa, a tym samym uzyskanie większej mocy przy tej samej prędkości obrotowej i bez zmiany wymiarów silnika;
urządzenie umożliwiające utlenianie (dopalanie) tych palnych składników gazów wylotowych usuwanych ze spalinowego silnika tłokowego, które nie uległy całkowitemu spaleniu w komorze spalania silnika (nie spalone cząstki paliwa, produkty niezupełnego spalania, np. tlenek węgla);
pojazd szynowy, zwykle niewielki, przeznaczony do przewozu pracowników kol. i wyposażenia potrzebnego do prac na torach lub sprawdzania stanu drogi kolejowej;
Drzewiecki Stefan, ur. 26 VII 1844, w. Kunka (Podole), zm. 23 IV 1938, Paryż,
polski wynalazca, pionier żeglugi podwodnej i lotnictwa.
pot. nieścisła nazwa dwusuwowego silnika spalinowego tłokowego.
etylina, benzyna etylizowana,
benzyna silnikowa z dodatkiem płynu etylowego;
szybka kolej elektr. łącząca Paryż z Londynem i Brukselą;
element układu zasilania spalinowego silnika tłokowego służący do usuwania z oleju (krążącego w układzie olejenia i doprowadzanego przez pompę do powierzchni trących) zanieczyszczeń, np. drobnych opiłków metalu.
element układu zasilania spalinowego silnika tłokowego, służący do usuwania zanieczyszczeń stałych i kropelek wody z paliwa doprowadzanego do urządzenia dozującego (pompy wtryskowej, gaźnika).
element układu zasilania silnika spalinowego tłokowego do usuwania zanieczyszczeń z powietrza wprowadzanego do cylindrów;
Gansu Wymowa, Kansu,
prow. w północnej części Chin;
substancje gazowe, ciekłe i stałe, które, doprowadzone w odpowiedni sposób do ogniska pożaru, powodują przerwanie procesu spalania;
urządzenie w silniku spalinowym tłokowym o zapłonie iskrowym służące do dozowania i zapewnienia odpowiedniego rozdrobnienia (w strumieniu powietrza) paliwa ciekłego doprowadzanego do cylindrów silnika oraz do regulacji wydatku tak utworzonej mieszanki paliwowo-powietrznej.
pokrywa cylindra spalinowego silnika tłokowego lub sprężarki tłokowej;
Holland
[họlənd]
John Philip, ur. 29 II 1840, Liscannor (Irlandia, irl. Lios Ceannúir), zm. 12 VIII 1914, Newark (stan Nowy Jork),
amerykański konstruktor okrętowy i wynalazca, pochodzenia irlandzkiego;
Humphreya obieg
[o. hamfreja],
obieg termodynamiczny złożony z 4 procesów: izochorycznego ogrzewania i izobarycznego chłodzenia oraz izoentropowego sprężania i rozprężania czynnika termodynamicznego;
inżynieria rolnicza, maszynoznawstwo rolnicze, mechanizacja rolnictwa, technika rolnicza,
dyscyplina nauk. w dziedzinie nauk roln. zajmująca się konstruowaniem, wytwarzaniem i zastosowaniem ciągników, narzędzi, maszyn i urządzeń roln. oraz ich oddziaływaniem na glebę i rośliny;
kafar
[niem.],
maszyna do pogrążania w grunt pali i elementów ścian szczelnych;

Słownik języka polskiego PWN

spaliny «mieszanina gazów uchodzących z pieca lub silnika spalinowego, będąca produktem spalania paliw»
• spalinowy
silnik spalinowy «silnik cieplny, w którym czynnikiem roboczym są rozprężające się gazy powstałe ze spalania się mieszanki paliwa i powietrza wewnątrz silnika»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia