spalinowych

Encyklopedia PWN

elektron
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’],
techn. stop magnezu z aluminium (3–10% Al) z dodatkiem cynku (do 3%) i manganu (do 0,3%);
jakościowe i ilościowe oznaczanie chem. składu mieszanin gazowych.
urządzenie do wytwarzania iskry elektr. między elektrodami świecy zapłonowej w silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym;
Junkers Hugo Wymowa, ur. 3 II 1859, Rheydt, zm. 3 II 1935, Gauting k. Monachium,
niemiecki pionier lotnictwa, konstruktor lotniczy, wynalazca, przemysłowiec.
system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
fiz. przestrzeń wewnątrz urządzenia, w której następuje spalanie paliwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia