spalinowych

Encyklopedia PWN

urządzenie, w którym woda w wyniku ogrzewania zmienia stan skupienia i staje się parą nasyconą lub przegrzaną o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego; para jest użytkowana na zewnątrz kotła;
ogólna nazwa wieloczynnościowych maszyn przeznaczonych do zbioru płodów rolnych;
maszyna roln. konna lub ciągnikowa (zawieszana lub przyczepiana), służąca do koszenia zielonek niskołodygowych.
Langen Eugen, ur. 9 X 1833, Kolonia, zm. 2 X 1895, tamże,
niem. inżynier, wynalazca i przemysłowiec;
Lenoir
[lönuạ:r]
Jean Joseph Étienne, ur. 12 I 1822, Mussy-la-Ville (Belgia), zm. 7 VIII 1900, La Varenne (dep. Maine-et-Loire),
fr. inżynier i wynalazca;
wielkość charakteryzująca zdolność paliwa ciekłego do samozapłonu w tłokowym silniku spalinowym o zapłonie samoczynnym (silniku Diesla);
Liverpool
[lı̣wərpu:l] Wymowa,
m. w Wielkiej Brytanii, w północno-zachodniej Anglii, na pr. brzegu estuarium rz. Mersey i nad M. Irlandzkim.
maszyna
[niem. < łac.],
urządzenie techniczne złożone z połączonych ze sobą różnych części (części maszyn), służące do przetwarzania energii lub wykonywania kosztem pobranej energii określonej pracy;
maszyna, w której zachodzi przemiana energii w pracę (silnik) lub pracy w energię (maszyna robocza) i w tej przemianie jest wykorzystywane ciepło;
wykonywanie obiektów (modeli) będących kopią lub wzorcem danego obiektu;
lotnia z napędem;
pożarnicza pompa wirowa, napędzana sprzężonym z nią silnikiem spalinowym;
motorower
[łac.-ang.],
pojazd jednośladowy stanowiący najprostszy rodzaj motocykla z silnikiem spalinowym o niewielkiej pojemności skokowej (zwykle ok. 50 cm3);
statek wodny napędzany tłokowym silnikiem spalinowym, zwykle wysokoprężnym;
łódź napędzana silnikiem spalinowym tłokowym (wbudowanym lub przyczepnym);
motoryzacja
[łac. motus < movere ‘ruszać się’],
w szerszym znaczeniu zastępowanie siły ludzkiej i zwierzęcej siłą wytwarzaną przez silnik (zwłaszcza spalinowy); w węższym, obecnie stosowanym — całokształt zagadnień związanych z zastosowaniem i rozpowszechnianiem samochodów, motocykli, ciągników, gł. ich eksploatacją oraz organizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, koniecznej infrastruktury (sieć dróg, stacji paliwowych, warsztatów naprawczych, miejsc parkingowych oraz garażowych).
pot. → pojazd trakcyjny wyposażony w silnik spalinowy.
mufla
[niem.],
retorta,
hutn. zamknięta szczelnie komora z materiału ogniotrwałego, stanowiąca roboczą część niektórych pieców do obróbki cieplnej (np. dogrzewania przed hartowaniem) metali i stopów oraz w metalurgii do otrzymywania i rafinacji metali (np. cynku);
Nanchang, Nanczang Wymowa,
m. we wschodnich Chinach, nad rz. Gan Jiang, w pobliżu jez. Poyang Hu;
urządzenie (zwane napędowym) lub zespół urządzeń (zespół napędowy) do wprowadzania w ruch maszyny, mechanizmu itp.

Słownik języka polskiego PWN

spaliny «mieszanina gazów uchodzących z pieca lub silnika spalinowego, będąca produktem spalania paliw»
• spalinowy
silnik spalinowy «silnik cieplny, w którym czynnikiem roboczym są rozprężające się gazy powstałe ze spalania się mieszanki paliwa i powietrza wewnątrz silnika»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia