spalinowych

Encyklopedia PWN

maszyna, w której następuje zamiana energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie na pracę mechaniczną.
mieszanina gazów będących produktami spalania paliw, z domieszką tlenu i niepalnych składników powietrza.
silnik cieplny, w którym jest wykorzystywana energia chem. paliwa, a czynnikiem roboczym są gazy spalinowe powstające podczas spalania paliwa;
silnik spalinowy, w którym element pełniący rolę tłoka wykonuje ruch obrotowy;
rodzaj turbiny cieplnej, w której czynnikiem roboczym są spaliny o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze, wytwarzane w komorze spalania;
rodzaj turbiny cieplnej, w której czynnikiem roboczym są spaliny o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze, wytwarzane w komorze spalania;
silnik, w którym siła napędowa powstaje dzięki sile reakcji wytwarzanej przez wypływający z silnika czynnik roboczy (np. gorące spaliny, strumień jonów, plazmy);
termodynamiczny obieg, cykl termodynamiczny, obieg cieplny, cykl cieplny,
fiz. przebiegający cyklicznie zespół procesów termodynamicznych, po wykonaniu których układ termodynamiczny (często zw. ciałem roboczym lub czynnikiem termodynamicznym) wraca do stanu początkowego;
pojazd trakcyjny przeznaczony do ciągnięcia, a niekiedy popychania, pociągów.
zespół elementów do sterowania napełnianiem i opróżnianiem cylindrów spalinowych i parowych silników tłokowych oraz sprężarek tłokowych.
Benz
[benc]
Karl Friedrich Wymowa, ur. 25 XI 1844, Karlsruhe, zm. 4 IV 1929, Ladenburg (Badenia-Wirtembergia),
niemiecki konstruktor i przemysłowiec; twórca pierwszych samochodów z silnikiem benzynowym.
Daimler Gottlieb Wymowa, ur. 17 III 1834, Schorndorf (Wirtembergia), zm. 6 III 1900, Bad Cannstatt k. Stuttgartu,
niemiecki inżynier, konstruktor i przemysłowiec.
proces zastępowania pracy ręcznej w produkcji roln. pracą maszyn i urządzeń technicznych;
substancje wydzielające podczas spalania dużą ilość ciepła i gazów, stosowane do ogrzewania, uzyskiwania energii elektrycznej — paliwa energetyczne, oraz napędu silników spalinowych.
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
siluminy
[łac.],
odlewnicze stopy aluminium z krzemem (10–13% krzemu);
materiały, których podstawowy składnik strukturalny (osnowę) stanowi jedna lub kilka faz międzymetalicznych.
dziedzina zajmująca się zastosowaniami termodynamiki do zagadnień technicznych.
Diesel
[di:zl]
Rudolf Christian Carl Wymowa, ur. 13 III 1858, Paryż, zm. 29 lub 30 IX 1913,
niemiecki inżynier i przemysłowiec; konstruktor silników spalinowych.
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);

Słownik języka polskiego PWN

spaliny «mieszanina gazów uchodzących z pieca lub silnika spalinowego, będąca produktem spalania paliw»
• spalinowy
silnik spalinowy «silnik cieplny, w którym czynnikiem roboczym są rozprężające się gazy powstałe ze spalania się mieszanki paliwa i powietrza wewnątrz silnika»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia