spalinowych

Encyklopedia PWN

maszyna, w której następuje zamiana energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie na pracę mechaniczną.
mieszanina gazów będących produktami spalania paliw, z domieszką tlenu i niepalnych składników powietrza.
silnik cieplny, w którym jest wykorzystywana energia chem. paliwa, a czynnikiem roboczym są gazy spalinowe powstające podczas spalania paliwa;
silnik spalinowy, w którym element pełniący rolę tłoka wykonuje ruch obrotowy;
rodzaj turbiny cieplnej, w której czynnikiem roboczym są spaliny o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze, wytwarzane w komorze spalania;
rodzaj turbiny cieplnej, w której czynnikiem roboczym są spaliny o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze, wytwarzane w komorze spalania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia