spalinowych

Encyklopedia PWN

maszyna jeżdząca na ogumionych kołach, przeznaczona do unoszenia, piętrzenia i ustawiania kontenerów na placach składowych (terminalach kontenerowych);
wózek, wózek jezdniowy,
środek transportu bliskiego do przewożenia ładunków po drogach na terenie zakładów przem.;
techn.:
inicjowanie procesu spalania w układzie zapłonowym silnika spalinowego;
zespół urządzeń, elementów i przewodów elektr. w spalinowym silniku tłokowym o zapłonie iskrowym, mający za zadanie wytwarzanie elektr. wyładowań iskrowych, służących do zapalenia mieszanki paliwowo-powietrznej w komorach spalania.
zasilania układ, układ paliwowy,
zespół urządzeń, elementów i przewodów paliwowych umożliwiający doprowadzenie do silnika paliwa i ewentualnie wymieszanie paliwa z powietrzem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia