spalinowych

Encyklopedia PWN

Diesel
[di:zl]
Rudolf Christian Carl Wymowa, ur. 13 III 1858, Paryż, zm. 29 lub 30 IX 1913,
niemiecki inżynier i przemysłowiec; konstruktor silników spalinowych.
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
mieszanka palna, mieszanka paliwowo-powietrzna,
mieszanka paliwa gazowego lub ciekłego z powietrzem o składzie zapewniającym jej spalenie w warunkach pracy silnika spalinowego;
maszyna przetwarzająca ciepło, energię elektryczną lub energię mechaniczną na pracę o postaci dogodnej do napędzania maszyn, pojazdów i urządzeń przemysłowych;
sprężarka, pot. kompresor,
maszyna robocza do zwiększania ciśnienia czynnika roboczego (gazu lub pary) i/lub do jego transportu;
Werner Jan Ryszard, ur. 10 I 1904, Warszawa, zm. 7 IV 1966, Łódź,
inżynier, konstruktor silników spalinowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia