spalinowych

Encyklopedia PWN

platyna o dużym stopniu rozdrobnienia (koloid);
plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
Płużański Stanisław, ur. 26 VII 1879, Radom, zm. 9 XII 1951, Warszawa,
inżynier mechanik;
prądnica elektryczna, generator elektryczny,
rodzaj maszyny elektrycznej przetwarzającej energię mechaniczną ruchu obrotowego w energię elektryczną za pośrednictwem pola magnetycznego;
Rateau
[ratọ]
Camille Auguste, ur. 13 X 1863, zm. 13 I 1930,
fr. inżynier, konstruktor maszyn;
Reşiţa
[rẹszica] Wymowa,
m. w południowo-zachodniej Rumunii, w G. Banackich (Karpaty Południowe), nad rz. Bârzava (dopływ Temeszu), 70 km na południowy zachód od Timişoary;
techn. środki produkcji służące do zmechanizowania wielu różnorodnych prac w rolnictwie, napędzane najczęściej silnikami spalinowymi i elektr.
urządzenie do uruchomienia spalinowego silnika tłokowego samochodu przez rozpędzanie wału korbowego do prędkości rozruchu, przy której uruchamiany silnik rozpoczyna samodzielną pracę;
Ruhmkorffa induktor
[i. ru:mkorfa],
cewka Ruhmkorffa,
fiz. urządzenie służące do przetwarzania stałego niskiego napięcia na impulsy wysokiego napięcia;
silnik do napędu statku wodnego (s.o. napędowy, główny) lub do napędu urządzeń na statku, np. prądnic, sprężarek (s.o. pomocniczy);
silnik odrzutowy, którego czynnik roboczy (np. gaz, spaliny, strumień jonów lub plazmy), wytwarzany w napędzanym obiekcie — poprzez przyspieszenie do dużej prędkości — generuje ciąg;
chmury tworzące się za samolotem (zwykle na wys. 7–12 km) o budowie podobnej do chmur kłębiasto-pierzastych;
techn. stosunek uzyskanego efektu działania do środków zużytych do tego celu, określony w procentach.
stellit
[łac.-gr.],
stop kobaltu z chromem (28–32%), węglem (0,9–2,25%), wolframem (4–18%), zawierający też, zależnie od gatunku, wanad, bor, nikiel, żelazo i in.;
silnik tłokowy, który pracuje wg zamkniętego obiegu termodynamicznego z regeneracją ciepła, z okresowym sprężaniem i rozprężaniem stale tej samej masy czynnika roboczego (najczęściej wodoru, helu, powietrza).
stopy metali stosowane do produkcji panewek łożysk ślizgowych oraz innych części maszyn współpracujących ze sobą w warunkach tarcia ślizgowego.
Tański Tadeusz, ur. 11 III 1892, Janów Podlaski, zm. 26 III 1941, Oświęcim,
syn Czesława Aleksego, inżynier mechanik;
technika
[gr.],
dziedzina ludzkiej działalności, której celem jest oparte na wiedzy (na podstawach naukowych) produkowanie rzeczy i wywoływanie zjawisk niewystępujących w przyrodzie oraz przekształcanie wytworów przyrody;
silnik, w którym następuje przetworzenie energii wewnętrznej czynnika roboczego na pracę mechaniczną;
silnik spalinowy z obracającym się trójkątnym tłokiem umieszczonym mimośrodowo w obudowie silnika;

Słownik języka polskiego PWN

spaliny «mieszanina gazów uchodzących z pieca lub silnika spalinowego, będąca produktem spalania paliw»
• spalinowy
silnik spalinowy «silnik cieplny, w którym czynnikiem roboczym są rozprężające się gazy powstałe ze spalania się mieszanki paliwa i powietrza wewnątrz silnika»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia