skokowe

Encyklopedia PWN

sprzęt sport. lub turyst. używany w narciarstwie;
skokowa zmiana (lub seria skokowych zmian) namagnesowania ciał ferromagnetycznych pod wpływem ciągłej zmiany warunków zewnętrznych, np. pola magnetycznego, temperatury.
właściwości jednostek wchodzących w skład zbiorowości statystycznej (populacja), ustalane w celu przeprowadzenia badania statystycznego tej zbiorowości;
ewolucjonizm
[łac. evolutio ‘rozwinięcie’],
biol. system poglądów traktujący cały świat ożywiony jako zespół bytów organicznych zmieniających się w sposób ciągły w czasie, tj. ewoluujących; z założenia przeciwstawia się zarówno kreacjonizmowi, jak i katastrofizmowi.
mat. teoria opisująca skokowe zmiany stanu różnych układów.
mutacjonizm
[łac. mutatio ‘zmiana’],
genet. jeden z gł. kierunków ewolucjonizmu w biologii na przeł. XIX i XX w., traktujący skokowe pojawianie się nowych cech dziedzicznych (mutacja) jako zasadniczy, a niekiedy nawet jedyny mechanizm ewolucji organizmów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia