skokowe

Encyklopedia PWN

ręczne narzędzie lub maszyna (n. maszynowe) do cięcia wyrobów z różnych materiałów.
rozkład zmiennej losowej, rozkład prawdopodobieństwa,
mat. miara prawdopodobieństwa wyznaczona przez zmienną losową w zbiorze jej możliwych wartości.
saltacjonizm
[łac.],
koncepcje ewolucyjne postulujące skokowy charakter powstawania gatunków i wyższych jednostek systematycznych, w zasadzie w ciągu jednego pokolenia, gł. w wyniku zakłóceń we wczesnych stadiach ontogenezy.
silnik elektryczny bez uzwojenia wzbudzenia, w którym wykonany ze stali ferromagnet. wirnik zawiera pewną liczbę regularnych występów, przez co uzyskuje się zmienność oporu magnet. magnetowodu przy różnych położeniach wirnika;
rodzaj silnika elektrycznego o wirniku w kształcie tarczy wykonanej z materiału izolacyjnego, z naniesionym na niej drukowanym uzwojeniem twornika (silnik prądu stałego) lub z magnesami trwałymi o kierunku polaryzacji magnet. prostopadłym do powierzchni tarczy (silniki skokowe).
tekodonty, Thecodontia,
tradycyjnie wyróżniany rząd wymarłych gadów nacz. (archozaury), wyjściowy dla dinozaurów, pterozaurów i krokodyli, dlatego obecnie uznawany za jednostkę sztuczną, odpowiadającą w nowszych ujęciach systematycznych „pierwotnym archozauromorfom”.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia