skokowe

Encyklopedia PWN

wariancja, D2X, V(X),
mat., statyst. miara zmienności zmiennej losowej;
urządzenie przeznaczone do zabezpieczania obwodów elektrycznych przed przeciążeniem, tj. przepływem prądu elektrycznego o nadmiernym natężeniu;
Biograph
[bạıəgrä:f]:
biopleograf
[gr. bíos ‘życie’, pléon ‘więcej’, gráphō ‘piszę’],
aparat kinematograficzny, będący jednocześnie kamerą film. i projektorem film., skonstruowany 1899 przez Kazimierza Prószyńskiego;
charakterystyka
[gr. charaktēristikós ‘odróżniający’],
fiz., techn. zależność między wielkościami fiz. charakteryzująca wybrane właściwości badanego układu, urządzenia, elementu;
Choparta staw
[szopara s.],
anat. staw utworzony przez kości: skokową, piętową, łódkowatą i sześcienną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia