skokowe

Encyklopedia PWN

skokowa kość, kość stępowo-śródstopowa,
u ssaków jedna z kości stępu;
objętość skokowa, pojemność skokowa,
parametr określający rozmiary maszyny tłokowej (silnika, sprężarki) równy objętości walca mającego za podstawę przekrój poprzeczny cylindra maszyny i wysokość równą skokowi tłoka;
silnik skokowy, silnik krokowy,
silnik elektr. synchroniczny przetwarzający ciąg impulsów elektr. w mech., skokowe (dyskretne) przesunięcie wału lub biegnika (w s.s. liniowych), proporcjonalne do liczby impulsów, z prędkością proporcjonalną do częst. tych impulsów;
zmienna losowa skokowa, zmienna losowa dyskretna,
mat. zmienna losowa, która przyjmuje wartości ze skończonego bądź przeliczalnego zbioru wartości x1, x2, ... , xn, ...;
maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektr. w energię mech. ruchu obrotowego (s.e. wirujący) lub, rzadziej, postępowego (silnik liniowy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia