silnik skokowy
 
Encyklopedia PWN
silnik skokowy, silnik krokowy,
silnik elektr. synchroniczny przetwarzający ciąg impulsów elektr. w mech., skokowe (dyskretne) przesunięcie wału lub biegnika (w s.s. liniowych), proporcjonalne do liczby impulsów, z prędkością proporcjonalną do częst. tych impulsów;
s.s. są stosowane m.in. zegarkach, jako precyzyjne siłowniki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia