charakterystyka
 
Encyklopedia PWN
charakterystyka
[gr. charaktēristikós ‘odróżniający’],
fiz., techn. zależność między wielkościami fiz. charakteryzująca wybrane właściwości badanego układu, urządzenia, elementu;
np. charakterystyka prądowo-napięciowa (zależność natężenia od napięcia prądu elektrycznego), charakterystyka magnesowania (zależność indukcji magnet. lub namagnesowania od natężenia pola magnet.), charakterystyka mechaniczna (zależność momentu obrotowego od prędkości obrotowej); jeżeli mierzone wielkości nie zmieniają się podczas pomiaru, to wyznaczana charakterystyka nosi nazwę statycznej, jeżeli się zmieniają — dynamicznej; w przypadku doprowadzenia na wejście badanego układu (jako sygnału wymuszającego) przebiegu skokowego lub impulsowego uzyskuje się tzw. charakterystykę czasową, natomiast w przypadku doprowadzenia przebiegu sinusoidalnego o zmiennej częst. — charakterystykę częstotliwościową; charakterystyka jest najczęściej przedstawiana w postaci wykresu; do jej wyznaczania i obrazowania służy charakterograf.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia