rezerwowy

Encyklopedia PWN

ekon. fundusz uzupełniający,
wydzielona jednostka wojska rosyjskiego i polskiego stacjonująca w Królestwie Polskim, Korpus Litewski.
ekon. kategoria ekonomii marksowskiej, oznaczająca ogół bezrobotnych;
ekon. fundusze stanowiące podstawę finansowania działalności przedsiębiorstwa. Reprezentują prawa do jego zasobów majątkowych z tytułu powierzonych mu środków pieniężnych lub wkładów rzeczowych (aportów).
kapitał
[łac.],
ekon. jeden z czynników produkcji; źródło finansowania aktywów.
(AFRGS), międzynarodowa organizacja krajów arabskich, utworzona 15 VIII 1967 w Bagdadzie przez 16 państw (rozpoczęła działalność 16 V 1968), z siedzibą w Kuwejcie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia