Korpus Litewski
 
Encyklopedia PWN
Korpus Litewski,
wydzielona jednostka wojska ros., utworzona 1817 przez cara Aleksandra I Romanowa, oddana pod rozkazy wielkiego ks. Konstantego Pawłowicza jako nacz. wodza wojska polskiego;
rekrutowany z 5 tzw. zachodnich guberni: grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, wołyńskiej i podolskiej, oraz obwodu białostockiego; utworzenie K.L. miało służyć włączeniu tzw. ziem zabranych do Królestwa Pol.; K.L. składał się z 2 brygad dywizji piechoty, 2 brygad artylerii oraz pułków gwardii i grenadierów (wraz z pol. gwardią tworzyły one tzw. Korpus Rezerwowy Gwardii, jednostkę wojska ros. i pol. utworzoną 1817, stacjonującą w Królestwie Pol.; składał się z pułków gwardii i grenadierów wchodzących w skład K.L. oraz z jednostek pol. gwardii; dca gen. W. Krasiński; rozwiązany 1831); 1827 K.L. został przemianowany na VI korpus armii ros., po 1831 rozwiązany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia