Korpus Rezerwowy Gwardii
 
Encyklopedia
Korpus Rezerwowy Gwardii,
wydzielona jednostka wojska rosyjskiego i polskiego stacjonująca w Królestwie Polskim, Korpus Litewski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia