rezerwowa armia pracy
 
Encyklopedia PWN
rezerwowa armia pracy,
ekon. kategoria ekonomii marksowskiej, oznaczająca ogół bezrobotnych;
K. Marks uważał, że zjawisko bezrobocia w kapitalizmie jest stałe, nieuchronne, niezbędne, że zapewnia dyscyplinę pracy i świadczy o cykliczności rozwoju gospodarki kapitalistycznej; wg Marksa rezerwowa armia pracy maleje w okresach ożywienia gospodarczego, powodując wzrost płac (w związku z czym spadają zyski), co przyczynia się do zmniejszenia tempa akumulacji kapitału i spadku produkcji; kryzys gospodarczy uzupełnia rezerwową armię pracy, powodując spadek płac i redukcję zatrudnienia, co ma wpływ na wzrost zysków i wznowienie procesów inwestycyjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia