rezerwowy

Encyklopedia PWN

Kisielow Pawieł D., hrabia (od 1839), ur. 19 I 1788, Moskwa, zm. 26 XI 1872, Paryż,
ros. generał (od 1817) i dyplomata;
wydzielona jednostka wojska ros., utworzona 1817 przez cara Aleksandra I Romanowa, oddana pod rozkazy wielkiego ks. Konstantego Pawłowicza jako nacz. wodza wojska polskiego;
Liberty
[lı̣bərti],
typ wodnego statku transportowego;
Małachowski-Nałęcz Stanisław, ur. 1 I 1882, Białozórka (Wołyń), zm. 31 XI 1971, Santiago (Chile),
generał;
nawigacja
[łac. navigatio ‘żegluga’],
prowadzenie obiektu ruchomego (statku wodnego, powietrznego lub kosmicznego, pojazdu lądowego); także nauka o sposobach, metodach i środkach technicznych prowadzenia obiektów ruchomych według wyznaczonej trasy, wyboru trasy, wyznaczania pozycji obiektów ruchomych i nieruchomych (wspomaganie geodezji) oraz wyznaczania błędów pomiarów pozycji.
procesy przeciwko gł. zbrodniarzom III Rzeszy, oskarżonym o popełnienie 4 rodzajów zbrodni: uczestnictwa w spisku w celu popełnienia zbrodni międzynar., zbrodni przeciw pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, przeprowadzone 1945–49 w Norymberdze.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia