Arabski Fundusz Rozwoju Gospodarczego i Socjalnego
 
Encyklopedia PWN
Arabski Fundusz Rozwoju Gospodarczego i Socjalnego
(AFRGS), międzynarodowa organizacja krajów arabskich, utworzona 15 VIII 1967 w Bagdadzie przez 16 państw (rozpoczęła działalność 16 V 1968), z siedzibą w Kuwejcie;
celem AFRGS jest popieranie projektów ekonomiczno-społecznych, służących jedności świata arabskiego, i wspieranie rozwoju uboższych państw arabskich; obecnie członkami AFRGS są wszystkie kraje należące do Ligi Państw Arabskich; kapitał założycielski, początkowo ustalony na 100 mln dinarów kuwejckich, 1975 podwyższono do 400 mln (wartość tego kapitału nie uległa zmianie — jest zawsze szacowana wedle wartości 2,48823 g czystego złota); 10% rocznego zysku jest odkładane jako kapitał rezerwowy; również 1975 wyodrębniono z AFRGS Organizację Promocji Inwestycji, która promuje prywatne inwestycje arabskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia