rejestrach

Encyklopedia PWN

inform. jeden z wariantów wprowadzonej przez J. Łukasiewicza notacji polskiej, czyli beznawiasowego zapisu wyrażeń arytmetycznych i logicznych;
Potyrała Aleksander, ur. 12 X 1902, Gródna Górna, zm. 26 XI 1964, Gdańsk,
inżynier budowy okrętów;
przetwornik CCD, scalony analizator obrazu,
przyrząd półprzewodnikowy zbudowany z elementów CCD, w którym następuje przetwarzanie obrazu optycznego na sygnał elektryczny (wizyjny);
Shakespeare
[szẹıkspıər],
Szekspir, William Wymowa, ur. 23(?) IV 1564 (tradycyjna data na podstawie zapisu w księgach parafialnych o chrzcie 26 IV), Stratford-upon-Avon (hrab. Warwick), zm. 23 IV 1616, tamże,
angielski dramatopisarz, poeta i aktor, uważany za największego dramatopisarza świata.
opłaty pobierane 1429–1857 przez Danię od obcych statków handlowych przepływających przez cieśninę Sund (między Helsingør a Hälsingborg);
Vivaldi
[wiwạldi]
Antonio Wymowa, ur. 4 III 1678, Wenecja, zm. 28 VII 1742, Wiedeń,
włoski kompozytor i skrzypek, ksiądz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli muzyki późnego baroku.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia