rejestrach

Encyklopedia PWN

akcent
[łac. accentus ‘przyśpiew’],
muz. wyróżnienie dźwięku lub współbrzmienia w przebiegu muz., gł. przez głośniejsze wykonanie (akcent dynamiczny, w notacji muz. zaznaczany np. sf, sfz, >), nadanie mu większej wartości rytmicznej, wydłużenie go (akcent rytmiczny) lub przez umieszczenie w wyższym rejestrze (akcent meliczny)
akordeon
[fr.],
instrument muz. klawiszowy z grupy idiofonów dętych, skonstruowany 1829 w Wiedniu przez C. Demiana;
księgi sądowe prowadzone w Polsce od końca XIV w. przez sądy ziemskie (przez sądy grodzkie — akta grodzkie);
akumulator
[łac.],
inform. wyróżniony rejestr dawnych procesorów; był z niego pobierany argument działań arytmetycznych i zapisywany wynik.
wszelkie materialne ślady działania ludzi w przeszłości, umożliwiające rekonstrukcję różnych dziedzin ich bytowania;
Archiwum Watykańskie, Archivum Secretum Vaticanum (ASV),
główne archiwum Stolicy Apostolskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia