rejestrach

Encyklopedia PWN

rejestr
[łac.],
muz.:
rejestr
[łac.],
inform. układ pamięci wewnątrz procesora (mieszczący najczęściej jedno słowo), służący do chwilowego zapamiętywania danych i wyników operacji oraz do ich przetwarzania;
rejestr karny, rejestr skazanych,
kartoteka osobowa prowadzona w Polsce — dla całego kraju — przez Krajowy Rejestr Karny Ministerstwa Sprawiedliwości;
demogr. zbiory jednostkowych danych, dotyczących podstawowych faktów (zdarzeń, procesów) demograficznych, wykorzystywane do celów administracyjnych i będące podstawowym źródłem statystyki ludności.
spis oddziałów kozackich, które Rzeczpospolita brała na swój żołd
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia