rejestrach

Encyklopedia PWN

Lloyda Rejestr, Lloyd’s Register of Shipping,
największe światowe towarzystwo klasyfikujące i rejestrujące statki brytyjskie i zagraniczne, prowadzące ponadto rejestr wypadków morskich; założone 1760, z siedzibą w Londynie;
żołnierze kozaccy w służbie Rzeczypospolitej, od 1578 wpisani do tzw. rejestru (imiennego wykazu żołnierzy na polskim żołdzie).
instytucja o charakterze rzeczoznawczo-powierniczym sprawująca na podstawie wyd. przez siebie przepisów tzw. nadzór klasyfikacyjny nad produkcją i eksploatacją statków,
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
inform. urządzenie elektroniczne stanowiące podstawową część komputera;
zbrojne wystąpienia Kozaków na Ukrainie, wywołane ograniczaniem ich swobód, zmniejszaniem rejestru kozackiego (kozacy rejestrowi) i zakazem samowolnych wypraw nad Morze Czarne, zakłócających stosunki polsko-tureckie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia