Rzeczypospolitej

Encyklopedia PWN

ustawa zasadnicza państwa;
odznaczenie ustanowione na mocy uchwały Rady Państwa PRL 1974, nadawane obywatelom państw obcych lub osobom zamieszkałym za granicą, które swą działalnością wniosły wybitny wkład w dzieło współpracy międzynar. lub w umacnianie przyjaźni łączącej Polskę z innymi narodami i państwami;
organ władzy wykonawczej utworzony 31 XII 1944 w wyniku przemianowania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zw. też Konstytucją lipcową,
uchwalona 22 VII 1952,
nieformalny ruch alternatywnego harcerstwa, działający 1982–89 w ramach ZHP;
rząd na emigracji działający 1939–90;
zrzeszenie związków polskiej spółdzielczości rolniczej, założone VI 1924 w Warszawie;
organizacja ideowo-wychowawcza, powołana II 1989 w wyniku połączenia Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej (półkonspiracyjnego środowiska wewn. ZHP, działającego od 1981, a formalnie istniejącego od 1988 i wywodzącego się z Białej Służby wspieranej przez Kościół katol.) oraz niezależnych grup harcerskich;
Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej (ZMW RP), od 1944 pod nazwą Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”,
pol. organizacja młodzieżowa, zał. 1928 przez działaczy Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej (CZMW),
organizacja polit.,
organizacja kombatancka, zał. 1929 w wyniku połączenia kilku organizacji regionalnych, m.in. Związku Ociemniałych Wojaków, działającego od 1919 w Poznaniu;
związek rewizyjny spółdzielczości, utworzony XI 1934, działalność rozpoczął I 1935;
konspiracyjne krajowe przedstawicielstwo rządu RP na uchodźstwie 1940–45;
Centrala Zjednoczenia Klasowych Związków Zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej (CZKZZ), do 1929 pod nazwą Centralne Zrzeszenie Klasowych Związków Zawodowych w Polsce,
prorządowa centrala związkowa, z siedzibą w Warszawie;
partia polityczna, założona IX 1997 przez grupę działaczy związanych z L. Wałęsą;
centrala chrześc. związków zawodowych, powstała 1921 (tzw. Kongresówka);
przedstawicielstwo pol. w Wolnym Mieście Gdańsku;
organ kolegialny mający koordynować przygotowania obronne państwa, zał. 1936;

Słownik języka polskiego PWN

rzeczpospolita
1. Rzeczpospolita «tradycyjna nazwa państwa polskiego»
2. zob. republika.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia