Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Order
 
Encyklopedia PWN
Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Order,
odznaczenie ustanowione na mocy uchwały Rady Państwa PRL 1974, nadawane obywatelom państw obcych lub osobom zamieszkałym za granicą, które swą działalnością wniosły wybitny wkład w dzieło współpracy międzynar. lub w umacnianie przyjaźni łączącej Polskę z innymi narodami i państwami;
mógł być nadany zagr. instytucji, miastu lub jednostce podziału terytorialnego; dzielił się na 5 klas — Wielka Wstęga (kl. 1), Komandoria z Gwiazdą (kl. 2), Komandoria (kl. 3), Złota Odznaka (kl. 4), Srebrna Odznaka (kl. 5), wstęga niebieska; od 1989 zw. Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej; 1991 rozporządzeniem Prezydenta RP zmieniono odznaki orderowe; 1992 zastąpiony nowym Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia