Rzeczypospolitej

Encyklopedia PWN

przedstawicielstwo pol. w Wolnym Mieście Gdańsku;
organ kolegialny mający koordynować przygotowania obronne państwa, zał. 1936;
partia polit., zał. VII 1997 przed wyborami parlamentarnymi jako organizacja konkurencyjna wobec Krajowej Partii Emerytów i Rencistów;
organizacja związków kombatanckich;
najwyżsi urzędnicy administracji centralnej;
zał. 1918 jako oficjalny dziennik urzędowy RP, wznowiony 1945, 1952–89 pod nazwą „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy PRL”;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia