Rzeczypospolitej

Encyklopedia PWN

ustawa zasadnicza państwa;
odznaczenie ustanowione na mocy uchwały Rady Państwa PRL 1974, nadawane obywatelom państw obcych lub osobom zamieszkałym za granicą, które swą działalnością wniosły wybitny wkład w dzieło współpracy międzynar. lub w umacnianie przyjaźni łączącej Polskę z innymi narodami i państwami;
organ władzy wykonawczej utworzony 31 XII 1944 w wyniku przemianowania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zw. też Konstytucją lipcową,
uchwalona 22 VII 1952,
nieformalny ruch alternatywnego harcerstwa, działający 1982–89 w ramach ZHP;
rząd na emigracji działający 1939–90;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia