Rzeczypospolitej

Encyklopedia PWN

najwyższy organ władzy wykonawczej podczas rewolucji krakowskiej 1846;
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, do 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona,
partia polit. zał. 1993 jako polit. reprezentacja Związku Zaw. Rolników „Samoobrona” (zarejestrowanego 1991);
partia polit., zał. I 1990 przez część delegatów na ostatni zjazd PZPR.
zawodowo-twórcza organizacja dziennikarzy;
partia polit., zał. 1983 przez działaczy, którzy opuścili KPN;
urzędy związane z funkcjonowaniem i organizacją dworu panującego, niekiedy jednocześnie dygnitarstwa państwowego (marszałek i podskarbi nadworni);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia