Rzeczypospolitej

Encyklopedia PWN

powstały w XIII–XIV w., ich trzon stanowiła rada miejska z burmistrzem i ława miejska z wójtem na czele.
ukształtowały się w XIV w. z książęcych urzędów dworskich, przeważnie jako terytorialne godności honorowe, sprawowane dożywotnio z nominacji króla, odrębne w każdym województwie, ziemi i powiecie;
odznaczenie ustanowione 1992 przez sejm jako nagroda za wybitne zasługi na polu współpracy między narodami;
związek rel. osób wyznających judaizm i mieszkających w Polsce;
stowarzyszenie skupiające inżynierów chemików, działające 1930–39;
konspiracyjna organizacja polit.-wojsk., utworzona X 1939 przez czł. SD i Związku Pol. Młodzieży Demokr.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia