Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej
 
Encyklopedia PWN
4 I 1945 oficjalnie uznany przez władze ZSRR, później przez rządy Czechosłowacji i Jugosławii; powołany, mimo sprzeciwu Wielkiej Brytanii i USA, w ramach polityki rozszerzania strefy sowieckiej dominacji, w celu przeciwstawienia legalnemu Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie; premier: E. Osóbka-Morawski; 21 IV 1945 przedstawiciele Rządu Tymczasowego Rzeczpospolitej Polskiej podpisali układ polsko-sowiecki; po zawarciu porozumienia między politykami reprezentującymi różne ośr. polit. na konferencji moskiewskiej 17–21 VI 1945, zastąpiony 28 VI przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia