układ polsko-sowiecki
 
Encyklopedia PWN
układ polsko-sowiecki 21 IV 1945, właśc. polsko-sowiecki układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej,
umowa polit. i wojsk. zawarta między komunist. Rządem Tymczasowym RP a rządem ZSRR w Moskwie;
prawna regulacja podporządkowania Polski ZSRR w sferze polit., gosp.; obowiązywał 20 lat, 1965 przedłużony, 1984 uzupełniony; 1991 wygasł po rozpadzie ZSRR.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia