rejestrach

Encyklopedia PWN

roln. urzędowy wykaz krajowych i zagranicznych odmian roślin uprawnych (rolniczych, warzywnych i sadowniczych), dopuszczonych do uprawy i obrotu handlowego na terenie Polski.
w Polsce urzędowy spis przedsiębiorstw państwowych prowadzony do 2000 przez sądy;
urzędowy, jawny spis spółdzielni i ich związków, prowadzony przez sąd;
urzędowy, jawny spis stowarzyszeń, prowadzony w Polsce przez sądy;
rejestr publiczny, który służy do gromadzenia danych o różnych podmiotach, m.in. fundacjach, stowarzyszeniach, przedsiębiorcach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia