CROWCASS
 
Encyklopedia PWN
CROWCASS
[krə̣ukäs] Wymowa,
ang. Central Register of War Criminals and Suspected Subjects Wymowa,
centralny rejestr przestępców wojennych i osób podejrzanych, utworzony IV 1945 w Paryżu przy Nacz. Dowództwie Alianckich Sił Zbrojnych;
1946 przeniesiony do Berlina pod nadzór Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec; był zatwierdzany decyzją Komisji NZ do Spraw Zbrodni Wojennych (United Nations War Crimes Commission); umieszczenie w rejestrze stanowiło informację, na podstawie której można było żądać od organu władzy okupacyjnej Niemiec wydania przestępcy i sprowadzenia go na miejsce popełnienia zbrodni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia