archeologiczne źródła
 
Encyklopedia PWN
archeologiczne źródła,
wszelkie materialne ślady działania ludzi w przeszłości, umożliwiające rekonstrukcję różnych dziedzin ich bytowania;
ź.a. są wydobywane z ziemi lub wody archeol. metodą wykopaliskową; są to, m.in.: narzędzia i miejsca ich produkcji, resztki pożywienia, zachowane części ubioru, pozostałości obiektów mieszkalnych i kultowych, urządzenia komunik., a także dokumenty pisane wydobywane podczas wykopalisk (tabliczki gliniane z pismem klinowym, kamienie pokryte napisami, zwoje papirusów, monety, medale itp.). Źródła archeologiczne mające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i wciągnięte do rejestru muzealnego lub konserwatorskiego stają się zabytkami archeol. podlegającymi ochronie prawnej. Źródła archeologiczne występujące w jednym obiekcie (np. jamie grobowej, pozostałości domu) tworzą prosty zespół źródeł archeologicznych, zaś grupa takich prostych zespołów z jednej osady lub cmentarzyska, pracowni, kopalni itp. tworzy zespół złożony; zbiór złożonych zespołów źródeł archeologicznych, odznaczający się podobieństwem, jest podstawą wydzielenia archeologicznej kultury.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia