archeologiczna dokumentacja
 
Encyklopedia PWN
archeologiczna dokumentacja,
opisowe, graficzne (mapy, rysunki) i fot. przedstawienie pierwotnego układu przestrzennego źródeł archeologicznych odkrywanych w czasie poszukiwań i archeol. badań wykopaliskowych;
dokumentacja archeologiczna ma podstawowe znaczenie w opracowywaniu źródeł archeol., gdyż pierwotny ich układ w trakcie prac wykopaliskowych ulega bezpowrotnemu zniszczeniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia