archeologiczne metody badawcze
 
Encyklopedia PWN
Dzielą się na metody badań terenowych i metody opracowywania archeol. źródeł; pierwsza grupa metod bywa określana mianem archeol. metody wykopaliskowej, której celem jest wydobycie i gromadzenie zbiorów źródeł archeol.; druga grupa metod pozwala na ustalenie wieku odkrywanych źródeł archeol., określenie ich pierwotnej funkcji, badanie szerszej perspektywy hist. (m.in. zaliczenie do znanej już kultury archeol. lub wykrycie nowej, określenie zasięgu nowych sposobów wytwórczych i kwestii związanych z ekonomią pradziejową, wykrywanie szlaków handl.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia