archeometria
 
Encyklopedia PWN
archeometria
[gr.],
badanie autentyczności, określanie wieku i pochodzenia obiektów archeol. (metali, szkła i ceramiki, farb i barwników, tkanin i drewna, kości i in.) metodami chemii analitycznej;
celem badań jest ponadto określenie technologii otrzymywania wyrobów na podstawie składu chem.; metody analityczne stosowane w archeologii nie powinny powodować uszkodzenia unikatowego obiektu badanego; są to m.in. metody spektroskopowe w podczerwonym, widzialnym i w nadfioletowym zakresie widma, metody fluorescencji i dyfrakcji rentgenowskiej, mikroskopii opt. i elektronowej; do określania wieku obiektów stosuje się najczęściej metody izotopowe; metody archeometrii są niezbędne w konserwacji obiektów zabytkowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia