rejestrach

Encyklopedia PWN

bandera
[hiszp. < staroprowansalskie],
flaga wskazująca przynależność państwową statku wodnego;
bas
[łac. bassus ‘niski’, ‘głęboki’],
muz.:
Bodianski Osyp, ur. 12 XI 1808, Warwa (obwód czernihowski), zm. 18 IX 1877, Moskwa,
ukr. i ros. slawista, historyk, folklorysta, tłumacz;
burdon, fr. bourdon, niem. Bordun, ang. burden, wł. bordone,
muz. niezmienny pod względem wysokości dźwięk basowy pełniący funkcję prymitywnego akompaniamentu melodii wykonywanej w wyższym rejestrze;
CCD, ang. Charge-Coupled Devices, przyrządy o sprzężeniu ładunkowym,
monolityczne układy scalone realizowane techniką MOS;
stowarzyszenie rzemieślników zrzeszające przedstawicieli jednego określonego zawodu, niekiedy kilku pokrewnych, wyjątkowo (np. w małych miastach) wszystkich rzemieślników danego miasta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia