rejestrach

Encyklopedia PWN

Central Register of War Criminals and Suspected Subjects
[sẹntrəl rẹdżıstər əw uo:r krı̣mınlz ənd səspẹktıd sạbdżekts; ang.],
centralny rejestr przestępców wojennych i osób podejrzanych, → CROWCASS.
państw. jednostka organizacyjna, utworzona 1966, z siedzibą w Słupi Wielkiej k. Poznania;
dokument rejestracyjny stwierdzający przynależność państw. i własność statku wodnego;
rasa chartów typu zachodniego;
Chmielnicki Bohdan Zenobi, ur. 27 XII 1595, Czehryń(?) k. Kijowa, zm. 6 VIII 1657, Subotów,
hetman kozacki, przywódca powstania 1648–54.
clarino
[klarịno; wł.],
muz. wysoki rejestr uzyskiwany na specjalnej trąbce o wąskiej menzurze, zw. także c., za pomocą specjalnego, spłaszczonego ustnika;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia