pocztowe

Encyklopedia PWN

Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, ang. European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, fr. Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT),
organizacja skupiająca zarządy poczt i urzędów telekomunik. krajów eur. (w tym Polski), utworzona 1959 w Montreux w Szwajcarii;
poczta
[wł.],
instytucja, zwykle państwowa, świadcząca usługi pocztowe (przesyłanie listów, kart pocztowych, paczek i inne) oraz niektóre usługi telekomunikacyjne i pieniężno-bankowe;
państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, z siedzibą w Warszawie, świadczące usługi pocztowe i niektóre usługi bankowe, a także zajmujące się emisją i wprowadzaniem do obiegu znaczków pocztowych, kolportażem prasy i wydawnictw oraz działalnością w dziedzinie filatelistyki;
filatelistyka
[gr. philéō ‘lubię’, atéleia ‘zwolnienie od opłat’],
kolekcjonerstwo druków i znaków pocztowych, nalepianych lub odbijanych na przesyłkach wysyłanych za pośrednictwem przedsiębiorstw pocztowych;
przedsiębiorstwo państwowe, utworzone 22 III 1928, zajmujące się świadczeniem usług pocztowych (przesyłanie listów, kart pocztowych, paczek i innych), bankowych oraz zakładaniem i eksploatowaniem sieci telekomunikacyjnej;
znak wartościowy w postaci naklejki służący do pobierania lub rozliczania należności i uprawniający do określonych świadczeń, emitowany przez upoważnioną władzę lub instytucję;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia