pocztowe

Encyklopedia PWN

jednostka organizacyjna administracji rządowej w Polsce;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
akcydensy
[łac. accidens ‘przypadkowy’, ‘uboczny’],
druki akcydensowe,
wszelkie druki okolicznościowe, które są zazwyczaj wydawane jednorazowo;
Allen
[ạ̈lən]
Ralph, ur. 1694, zm. 20 VI 1764,
brytyjski przedsiębiorca pocztowy;
Bieberstein Karol de, hrabia, żył w XVIII w.,
poczmistrz generalny Rzeczypospolitej 1742–75;
Blériot
[blerjọ]
Louis Wymowa, ur. 1 VII 1872, Cambrai, zm. 1 VIII 1936, Paryż,
francuski pionier lotnictwa, konstruktor lotniczy, organizator przemysłu lotniczego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia