akcydensy
 
Encyklopedia PWN
akcydensy
[łac. accidens ‘przypadkowy’, ‘uboczny’],
druki akcydensowe,
wszelkie druki okolicznościowe, które są zazwyczaj wydawane jednorazowo;
nie zalicza się do akcydensów książek, broszur, gazet, czasopism, opakowań; akcydensy dzielą się na: akcydensy informacyjne (np. katalogi, cenniki, spisy telefoniczne i adresowe, rozkłady jazdy, kalendarze, instrukcje, programy, zawiadomienia), akcydensy manipulacyjne (papiery wartościowe, znaczki, bilety, formularze, karty pocztowe), akcydensy przemysłowe (etykiety, koperty), akcydensy wydawnicze (nuty, mapy, reprodukcje dzieł sztuki, prospekty).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia